ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.1.05

ITIL Forum bylo přínosem pro většinu účastníků

Ve dnech 26.-27. ledna 2005 proběhlo v Praze "ITIL Forum". Zúčasnil jsem se podstatné části jednání. Textovou reportáž z konference připravuji. Složení účastníků konference bylo poměrně pestré, jak co do úrovně znalostí ITIL, tak co aplikační oblastí. Přicházeli proto s různým očekáváním. Přes tyto rozdíly se organizátorům a přednášejícím podařilo přispět k obohacení know-how většiny účastníků. Svoji záluhu na tom mají sami účastníci, kteří využili nabízené možnosti diskuse.

Nahlédnout do prostředí konference můžete otevřením www stránky se slideshow pořízené ze sady fotografií z prvního dne jednání.

Adresa slideshow je: www.akamonitor.cz/ITIL/ITIL_Forum/

Odkaz na reportáž najdete v tomto weblogu.