ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.11.04

Progóza vývoje ITIL

Zajímavou úvahu jsem zaregistroval na jednom z portálů věnovaných ITSM-ITIL. Podle ní se zásadní zlom v implementaci ITIL očekává v roce 2005, kdy ITIL údajně uskuteční posun od popisu procesů "service delivery" - tedy od odpovědi na otázku "co?" ( What?), směrem k pomoci organizacím při implementaci těchto procesů a měření jejich "service quality" - tedy k odpovědi na otázku "Jak?" ( How? ). K široké akceptaci ITIL Best Practices interními "IT departments" bude docházet údajně postupně do roku 2008. Progóza byla publikována v srpnu 2004. Více o zdroji této prognózy přinesu v samostatné zprávě. Nabízí se otázka: existují náznaky toho, že by k zmíněnému zlomu mohlo dojít skutečně již v roce 2005?