ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.11.04

Pokročilé přístupy k řízení a správě informatiky

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2004 se uskuteční v Louckém klášteře ve Znojmě první ročník odborné konference:

IT Governance – "Pokročilé přístupy k řízení a správě informatiky“.

Zaměření konference:

- Řízení a správa procesů

- IT Governance

- Metodika CobiT

- Audit IS/IT

- Ověřené metody řízení

– Best Practices

Konference je zaměřena na příklady z praxe a klade si za cíl ukázat možnosti propojení pokročilých přístupů a metod s jejich praktickými využitím.

Názvy přednášek:

- Process Governance - přístupy k řízení efektivnosti, účinnosti a výkonnosti procesů

- Řízení vztahu podnikových a IT procesů

- Panelová diskuse: Outsourcing Governance

- Řízení a správa outsourcingových procesů

- COBIT, ITIL a ISO z pohledu bezpečnostního specialisty

- Vyhodnocování a vylepšování ITIL procesů

- Místo a úloha auditu pro řízení informatiky

- Změní zákon Sarbanes-Oxley život auditorů IT?

- Využití standardů a norem při tvorbě bezpečnostní politiky

- Implementace ERP - podpora dynamického rozvoje společnosti


Více na: http://www.isaca.cz/