ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.11.04

Modeling The Enterprise IT Infrastructure

Jednotlivé svazky z knihovny ITIL sice obsahují návody jak definovat CI (Configuration Items ) a jejich vztahy, detailní metody modelování IT infrastruktury však ponechávají v péči implementátorů. Text, na který v této zprávě odkazuji, definuje objektový model tak, že nejdříve identifikuje základní stavební kameny IT infrastruktury, aby poté s využitím příkladu, krok za krokem sestavoval podrobný model na bázi konceptuálního objektového modelu. Název textu: " Modelování podnikové It infrastruktury" odpovídá obsahu:

Table of Contents:

1.0 Introduction

2.0 ConfigurationManagement

3.0 Object Model’s Goals

4.0 High Level Requirements

5.0 Case Scenario

6.0 Object Modeling

7.0 Configuration Items (CIs)

7.1 Logical, Physical and Virtual CIs

7.2 CIAttributes

8.0 CI Relationships

8.1 Hierarchical Relationships

8.2 Functional Relationships

8.3 CI Relationship Types

8.4 CI Relationship Attributes

9.0 Application of the Model

10.0 Conclusion

Appendix A

Text najdete na URL:

http://www.itsmwatch.com/img/cfgv1.2.pdf