ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.11.04

Komentář k výběru odkazů na domácí a zahraniční zdroje

Na českém webu sice existuje řada www stránek týkajících se ITIL, většinou však jde o charakteristiky nabízených školení, poradenství nebo podpůrných SW produktů. Metodicky laděných pojednání v českém jazyce je na webu zatím málo. České firmy působící v oblasti implementace ITIL si, zřejmě z důvodu ochrany před konkurencí - podle mého názoru až příliš - střeží své know-how. Je otázkou, zda by trochu více sdílnosti, pokud jde o vlastní poznatky a zkušenosti, neposloužilo právě naopak jako konkurenční marketingová výhoda. Proto se snažím hledat užitečné zdroje v zahraniční. Na to, abych je kontinuálně zpracovával do češtiny, mi zatím nezbývá čas. Původní ucelené pojednání o ITIL a jeho implementaci sice připravuji, ale do konce roku to zřejmě nebude hotové. Takže mi zatím promiňte poměrně velký podíl odkazů na anglické a německé zdroje, kde lze najít řadu velmi cenných metodicky laděných textů, prezentací a případových studií.