ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

14.11.04

ITIL - vyhodnocování a vylepšování procesů

Na konferenci "IT Governance - pokročilé přístupy k řízení a správě informatiky", pořádané ve Znojmě ve dnech 25. - 26.11.04, by měla zaznít i přednáška s velmi přítažlivým názvem: "Vyhodnocování a vylepšování ITIL procesů".

Anotace přednášky:

"Aspektem moderní společnosti je procesní řízení a to ve všech oblastech její činnosti. IT Infrastructure Library – ITIL – standard nám pomáhá procesně pokrýt provoz IT a vazby mezi provozem IT a jeho okolím. Provoz IT se v moderním pojetí stává servisní organizací uvnitř společnosti – podílí se na samotném businessu společnosti jako takové. Odpověď na otázku jakým způsobem lze ITIL procesy implementovat a vylepšovat nám pomáhá nalézt metodika Cobit. Lze zde čerpat již při vyhodnocení stávajícího stavu, určit existující slabá místa, stanovit priority pro implementaci – postupu implementace, pomoc definovat KPIs (Key Performance Indicators) a v neposlední řadě napomáhá i samotným vlastníkům procesů při jejich vyhodnocování a vylepšování."

( Citát z nabídkové www stránky odborné konference pořadatele - isaca.cz ).