ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.10.04

Nový výběr z obsahu monitorovaných časopisů

Nové odkazy na vybrané články z aktuálních čísel monitorovaných časopisů najdete na AKA-MONITORu:

http://www.akamonitor.cz/aktualni.htm.

Informace o avizovaném obsahu příštích čísel monitorovaných časopisů najdete na adrese:

http://www.akamonitor.cz/dalsi.htm.