ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.10.04

Nahlédnutí do e-learningového kurzu "ITIL"

Vzdělávání v oblasti "ITIL" se věnuje celá řada předních firem v ČR i ve světě. Kurzy "ITIL" mají nerůznější stupně podrobnosti, nejrůznější doby trvání a také nejrůznější formy. Vzhledem k tomu, že u ITIL jde o "Best Practices" je stále ještě dávána přednost klasickému školení ve fyzické učebně vedenému lektorem s živým kontaktem se studenty. Existují však vzdělávací instituce, které vyprojektovaly kurzy na principu e-learningu. Využívají možnosti interaktivity prostřednictvím internetu, aplikují bohaté možnosti multimediálních technik, díky čemuž dochází k minimalizaci důsledků ztráty živého kontaktu studenta s lektorem. Tématika "ITIL" patří bezesporu k náročným vzdělávacím programům. "ITIL-Academy" vyhověla mé žádosti o krátkodobé zpřístupnění e-learningového DEMO-kurzu "ITIL". Během studia v on-line kurzu ITIL jsem pořídil výběrově několik výřezů z obrazovky. Z výřezú jsem sestavil slideshow. Pořízená slideshow je oproti reálnému on-line kurzu ochuzena o zvukový doprovod a o multimediální efekty, neukazuje interaktivitu, která je pro e-learning životně důležitá. Neukazuje komunikaci v prostředí virtuální třídy. DEMO-kurz navíc nepokrývá celou látku zařazenou do "ostrého" kurzu. Slideshow tedy nemůže posloužit jako plnohodnotný model reálného kurzu. Na web jsem ji zařadil proto, abych přiblížil pojetí a strukturu obsahu kurzu "ITIL" v podmínkách e-learningu. Rovněž proto, abych částečně dokumentoval, že i vzdělávání na téma "ITIL" bylo úspěšně zvládnuto pro formu e-learningu. Slideshow najdete na adrese:

http://www.webpark.cz/akamon/itil_academy/

Budu rád, pokud budu upozorněn českými vzdělávacími firmami a institucemi na existenci podobných projektů. Rád i jim poskytnu prostor na svých webových stránkách.