ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.10.04

Jak řídit informační technologie

V říjnovém čísle časopisu Professional Computing si můžete přečíst článek autorů: Jiřího Skály a Jana Hospese na téma "Jak řídit informační technologie". Oba autoři působí ve firmě OMNICOM Praha. Článek je vhodně uspořádaným souhrnem informací týkajících se ITIL, které můžete najít na www stránkách této společnosti. Zejména pro toho, kdo si chce rychle seznámit s obsahem základních procesů ITSM a s vznikem a pojetím ITIL, je článek dobrým základem.