ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.10.04

AKTUALITA

Dnešní den jsem strávil na semináři "Optimalizace IS/ICT procesů". První den z dvoudenního programu byl věnován stejnojmenné přednášce, kterou pronesl ing. Pavel Učeň, CSc. Z obsahu přednášky mne zaujala především část, která byla spojena s využitím poznatků obsažených v ITIL ( IT Infrastructure Library).

Stručně z obsahu této části přednášky:

- Procesy IT podle ITIL

- Další ( nové ) procesy

- Service Delivery dle ITIL

- Funkce IT podle ITIL

- Podpora služeb dle ITIL Service Desk

Všechny poskytnuté informace byly úzce svázány s praxí. Podle odezvy přímo během přednášky usuzuji, že účastnící semináře získali velmi cenné poznatky.

Pro všechny, kdo neměli možnost vyslechnout ing. Pavla Učně na uvedeném semináři, mám dobrou zprávu. Ing. P. Učeň prosloví hned dvě přednášky na listopadové konferenci "IT Service & Support" ( podrobnosti v jiném místě weblogu ):

- Vazba procesů informatiky na Service Level management ( SLM )

- Zvyšování výkonnosti IS/ICT s využitím ITIL.

FOTOREPORTÁŽ z prvního dne semináře - ODKAZ ZDE

Poznámka
: upozornění na novinky na stránkách AKA-MONITORu můžete snadno získat využitím adres XML souborů určených pro desktopové nebo webové RSS čtečky. Hledejte ikonu
.